Tên miền Năm đầu Hằng năm Chuyển nhượng
.com350,000đ350,000đ300,000đ
.net350,000đ350,000đ300,000đ
.org250,000đ350,000đ300,000đ
.top100,000đ300,000đ250,000đ
.info100,000đ400,000đ350,000đ
.store200,000đ1,300,000đ1,100,000đ
.site100,000đ700,000đ600,000đ
.host200,000đ2,100,000đ1,700,000đ
.club100,000đ350,000đ300,000đ
.vn800,000đ500,000đ100,000đ
.com.vn750,000đ450,000đ100,000đ
.net.vn750,000đ450,000đ100,000đ