Tổng đài IP phone

Tổng đài IP phone
Dịch vụ Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4
Số máy nhánh 10 22 40 70
Gọi đồng thời 3 5 10 30
Kết nối đầu số 2 3 4 5
Ghi âm 5GB 10GB 15GB 20GB
Hàng tháng 99,000đ 199,000đ 349,000đ 499,000đ

Một số tính năng nổi bật IP Phone

* Lời chào tương tác, nhạc chờ, hiển thị số chủ gọi.

* Đặt PIN cho các cuộc gọi ra, định tuyến cuộc gọi theo thời gian.

* Toàn quyền quản lý tổng đài (giao diện web).

* Đàm thoại hội nghị, hội thoại, nhật ký cuộc gọi.

* Phân phối cuộc gọi vào, hỗ trợ SoftPhone

* Nghe lại file ghi âm, hộp thư thoại và nhiều tính năng khác.

* Tích hợp tổng đài ảo Vtiger CRM, GetFly CRM.