Chuyển khoản ngân hàng

Vietcombank Bac Sai Gon

050.100.004.3255

Tran Minh

ACB Cong Quynh

219.609.469

Tran Minh

Eximbank Pham van Hai

120.913.165

Tran Minh

Thanh toán tại nhà

Áp dụng cho tất cả khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh