Phần 1: Hướng dẫn tạo website miễn phí trên www.vipweb.vn
Phần 2: Hướng dẫn cập nhật thông tin cho website
Phần 3: Hướng dẫn đăng bài viết SP cho website
Phần 4: Hướng dẫn chỉnh sửa bài viết của website
Phần 5: Hướng dẫn tạo silder ảnh trình chiếu
Phần 6: Hướng dẫn xóa bài viết SP đã đăng

Các bạn nhớ ấn vào đây để xem video chất lượng tốt chút nhé